Profesionālās pilnveides programma 

Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības centrs kopā ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra speciālistiem ir sagatavojuši profesionālās pilnveides kursu tiešsaistē veselības aprūpes darbiniekiem "Droša individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana Covid-19 gadījumā", kas ietver:

  • iepazīšanos ar vizuāliem uzskates materiāliem (videoinstruktāžas un plakāti) par individuālo aizsarglīdzekļu uzvilkšanas un novilkšanas algoritmiem; 
  • testu zināšanu pārbaudei.


Par kursa apguvi tiek piešķirts apliecinājums par tālākizglītības punktu saņemšanu (par šo programmu tiek piešķirts 1 TIP).

Materiāli izveidoti, balstoties uz Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC), Pasaules Veselības organizācijas (PVO), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) vadlīniju un rekomendāciju izpēti, kā arī pieredzi, ko RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs ir guvis, īstenojot Praktiskās gatavības izvērtējuma programma rīcībai Covid-19 gadījumā vairākās Latvijas slimnīcās.

Reģistrēties kursam