PĀRTRAUC COVID-19 IZPLATĪBU!"Individuālo aizsardzības līdzekļu droša lietošana"
Profesionālā apmācība un simulācija

Mūsu mērķi

Lai samazinātu Covid-19 izplatību ārstniecības iestādēs, piedāvāt digitālu materiālu - video instrukcijas un plakātus - par individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšanas un novilkšanas algoritmiem veselības aprūpes speciālistiem, aprūpējot pacientus:
- ar aizdomām par Covid-19 (DZELTENAIS komplekts)
- ar apstiprinātu Covid-19 (SARKANAIS komplekts)

Materiāls izveidots, balstoties uz Eiropas slimību profilakses un  kontroles centra (ECDC),  Pasaules Veselības organizācijas (PVO), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) vadlīniju un rekomendāciju izpēti, kā arī pieredzi, ko RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs ir guvis, īstenojot simulāciju izspēli “Praktiskās gatavības izvērtējuma programmu rīcībai Covid-19 gadījumā” 
vairākās Latvijas slimnīcās.

Rekomendācijas un ieteikumi

Uz pierādījumiem balstīts pētījums par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu veselības aprūpes darbiniekiem Journal of Occupational and Environmental Hygiene 

PVO ieteikums par individuālo aizsardzības līdzekļu (IAE) racionālu izmantošanu koronavīrusa slimības gadījumā (COVID-19)

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu un noņemšanu veselības aprūpes iestādēs, lai aprūpētu pacientus, kuriem ir aizdomas vai apstiprināta Covid-19 lietošana